Online planners / inschrijfformulieren

U kunt eenvoudig één of meer formulieren op uw website plaatsen.
U kunt hierbij denken aan het opgeven voor een nieuwsbrief, het aanvragen van informatie over uw school en wellicht een ziek/absentie melding formulier.

 

U kunt zelf velden aanmaken die ingevuld moeten worden. Daarbij zijn meerdere types mogelijk: één regel tekst, meerdere regels tekst, een pulldown, een checkbox of een upload mogelijkheid.

de volgorde bepaalt u zelf, alsmede of een veld verplicht is of niet.

 

Per formulier kunt u opgeven aan welk email adres deze verzonden moet worden. Zo kan een algemene informatie aanvraag op een ander email adres binnen komen dan een ziekmelding.

 

Een mooi voorbeeld van een aanmeldformulier vindt u hier.

 

 

Een ander voorbeeld is het inschrijven voor voortgangsgesprekken: