Module voor e-mails sturen

Er is een module gemaakt waarmee leerkrachten en directie vanuit de gegevens uit Parnassys personen kunnen selecteren naar wie een bericht gestuurd wordt.

Je maakt het bericht in een online formulier en daarna kies je aan wie deze gestuurd moet worden. Je kiest dan bijvoorbeeld voor:

  • De hele school
  • Een of meer groepen
  • Een of meer leerlingen uit een groep
  • Een of meer collega’s

De school krijgt toegang tot een eigen MailJet account (kost 9,95 euro per maand) maar daardoor kan de school zelf nakijken of een e-mail aangekomen is, of deze gelezen is en waarom een e-mail bijvoorbeeld niet aangekomen is.