Gespreksplanner

Diverse verbeteringen:
  • De import is verder vereenvoudigd.
  • Je kunt nu ook opgeven hoeveel plaatsen er op 1 tijdstip zijn. Dit kun je dus ook gebruiken voor andere dingen dan rapportgesprekken. Als je bijvoorbeeld 5 mensen in wilt laten schrijven voor een gelijktijdig gesprek via Teams.
  • Je kunt nu data kopiëren van een andere groep.
  • Je kunt nu kiezen voor een start datum en een eind datum. Dan hoef je dus niet meer 5 losse data in te voeren als je de hele week gesprekken hebt met dezelfde tijden.
  • Je kunt nu herinneringen sturen.